Ohayou..! › Truyện cười › “Tuyển vợ.”

2018年01月20日

“Tuyển vợ.”

Một anh chàng đăng quảng cáo có mỗi 2 từ cụt lủn: “Tuyển vợ.”

Ngay hôm sau, anh ta nhận được hàng ngàn lá thư gửi đến.

Lá thư nào cũng thúc giục tha thiết: “Lấy (mụ vợ) của tôi này! Lấy của tôi mà dùng.


同じカテゴリー(Truyện cười)の記事
 BỐN CẲNG, SÁU CẲNG.. (2017-12-31 13:31)
 Đúng tiêu chuẩn (2017-12-19 15:04)
 Cứu tôi với! (2017-12-09 11:11)
 Tập truyện ngắn không tên (2017-11-19 19:21)
 Bộ ngực lớn nhất (2017-10-06 17:26)
 Bác sĩ thông minh! (2017-08-23 18:59)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。