Ohayou..! › Truyện cười › BỐN CẲNG, SÁU CẲNG..

2017年12月31日

BỐN CẲNG, SÁU CẲNG..

Một thầy cai sai lính lệ đi có việc gấp, bảo anh ta lấy ngựa mà cưỡi. Anh lính lệ giắt ngựa ra đường nhưng không cưỡi, cứ xắn quần lên tận gối, cắm cổ chạy theo ngựa.

Người qua đường lấy làm lạ hỏi:

- Anh điên hay sao mà không cưỡi lên ngựa chạy cho mau? Anh lính lệ trả lời:

- Khéo cho anh! Bốn cẳng lại nhanh hơn sáu cẳng được à!


同じカテゴリー(Truyện cười)の記事
 “Tuyển vợ.” (2018-01-20 19:53)
 Đúng tiêu chuẩn (2017-12-19 15:04)
 Cứu tôi với! (2017-12-09 11:11)
 Tập truyện ngắn không tên (2017-11-19 19:21)
 Bộ ngực lớn nhất (2017-10-06 17:26)
 Bác sĩ thông minh! (2017-08-23 18:59)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。